Løsninger til Tandlæger

I P Group har i samarbejde med Plandent A/S udviklet en telefonløsning der er integreret med DentalSuite journalsystem. Det er med til at øge effektiviteten og sparer samtidig medarbejderne for kostbar tid.

En af de mange fordele ved en telefonløsning fra I P Group er, at receptionisten med det samme patienten ringer til klinikken, får patientens journal frem på skærmen. Det er derfor muligt at få alle patientens oplysninger frem med et enkelt klik, hvilket sparer kostbar tid for receptionisten.

Hvis en ny patient ringer ind, slåes telefonnummeret op i telefonbogen, så navn og adresse er tilgængeligt i journalsystemet. I skal dermed blot oprette patienten med CPR-nummer. Det er derfor nemt og hurtigt at oprette et nyt forløb.

Hvis der mod forventning skulle være kø når patienten ringer ind, vil denne altid blive sat i telefonkø i den rækkefølge de ringer ind. Patienterne vil aldrig opleve en ’optaget’ tone, og der er mulighed for at meddele de ventende, hvilket nummer de er i køen. Receptionisten kan i journalsystemet se hvor mange der står i kø.

Det er også muligt at ringe op direkte fra computerskærmen. Derved letter det arbejdet da man slipper for at finde patientens telefonnummer i journalen og skulle taste nummeret på telefonen.

Mobiltelefoner kan tilkobles telefonsystemet, således at telefonen også kan passes, hvis man ikke er tilstede på klinikken. På samme måde kan opkald til klinikke stadig besvares, hvis der skulle opstå strømsvigt eller kabelfejl.

Herudover er der mulighed for at benytte telefonerne som samtaleanlæg, således at f.eks. receptionisten kan give en besked til tandlægen uden at telefonen skal svares først. Dette er specielt praktisk i et sterilt miljø, da tandlægen dermed ikke skal røre ved telefonen.

System tilbyder dessuden en lang række andre fordele:

  • Mulighed for ventemusik
  • Annoncering af plads i køen
  • Differentierede velkomstbeskeder
  • Tidsstyring herunder specielle beskeder i ferier og helligdage, automatiske åbningstider osv.
  • Telefonsvarer
  • Tastemenu
  • Statistik på telefonkøer.

Der er mulighed for statistikrapporter så I i virksomheden bedre kan definere de spidsbelastede perioder og hermed planlægge ressourcerne optimalt.

Hos I P Group sørger vi selvfølgelig for opsætning af telefonsystemet, og ved support bestræber vi os på at besvare alle telefonopkald inden 20 sekunder.